Friends to be.. op internationaal congres

Op 19 oktober stond de Op Roet voorstelling Friends te be… in Leeuwarden (Friesland en culturele hoofdstad 2018). In schouwburg De Harmonie werd een internationaal congres gehouden onder de noemer Sharing Arts & Heritage. Drie dagen lang waren hier vertegenwoordigers uit alle windstreken en van verschillende culturele achtergronden aanwezig. Tijdens de congres was er ook ruim aandacht voor de Europese Amateo Award, die dit jaar voor de eerste maal werd uitgereikt aan de voorstelling van Op Roet Ed van Hoorn; Fuck the System. Het vervolg hierop is de voorstelling Friends to be.., over de vraag of een Arabier en een Westerling vrienden kunnen worden. Na een korte inleiding door Ingrid Docter werd het eerste kwartier van de voorstelling gespeeld. En omdat het internationaal congres was, ging dat in het Engels. Een leuke ervaring en het publiek was erg enthousiast. En belangrijk, er zijn diverse nieuwe contacten gelegd waar eventueel de voorstelling nog meer kan worden gespeeld. Wordt vervolgd dus…