2016 Dag van de Dijk Purmerend

Na succesvolle verhalenkamers in heel Noord-Holland organiseert Stichting op Roet op vrijdag 9 september een nieuwe verhalenkamer langs de Purmerringdijk. Dit in opdracht van het hoogheemraadschap.

Het thema is: Liefde voor de Dijk, 400 jaar droge voeten?

 

De Purmerringdijk is secundaire waterkering van 23 kilometer lang en maar liefst 400 jaar oud. Voor veel mensen is deze dijk veel meer dan alleen praktische ingreep om nieuw land te creëren. Het is gekoesterd erfgoed, waar de schoonheid je kan overvallen als je de glinstering van de zon op het water ziet of de stilte ervaart als een alles omsluitende vriend.

De onderberm van boezemkade van de Purmerringdijk moest recent worden versterkt. Dat was een ingrijpend proces waarbij 180.000 kub grond ter versteviging is ingereden, 7000 ritten zijn uitgevoerd, damwanden zijn geplaatst en 40 grondeigenaren een stuk land hebben verkocht om dat mogelijk te maken. De versteviging nadert zijn eind en de dijk is weer veilig voor een flink aantal jaren.

 

Een mooi moment om de bewoners en andere betrokkenen aan het woord te laten over hun liefde voor de Purmerringdijk. In de verhalenkamer georganiseerd door het team van Op Roet komt een palet aan vertellers aan het woord. Over droge voeten, over je grond verkopen, over de geschiedenis, over het nu, over bodemvondsten.

 

Deze verhalenkamers zijn uitsluitend op uitnodiging van het Hoogheemraad toegankelijk.

 

Klaas de Jong

 

Jan van der Lingen

 

Gea van der helm

 

Alie, Guda, Jaap de Ridder

 

Jos Lutz