Op Roet ontmoet ontvangt subsidie van fondsen

Veel dank voor jullie stemmen voor onze subsidieaanvraag Jijmaakthetmee van het Fonds voor Cultuur Particpatie. Mede dankzij jullie inzet zijn de stemmen glansrijk gehaald en is de aanvraag gehonoreerd. Ook de gemeente Hoorn, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB fonds gaan in 2018/2019 voor de 4 projecten van OpRoet:
1.Pilot theatrale presentaties 2. zes kleine en een grote Ontmoeting 3. Verhalen van Ver 4. Friends to be…
Bij alle onderdelen gaat het om de inzet van kunst & cultuur in de ontmoeting tussen Nederlanders en nieuwkomers. Wij zijn gestart en houden je graag op de hoogte!

 

Succesvolle ontmoetingen in april 2018

45 Nederlanders en 45 Nieuwkomers ontmoetten elkaar op 3 ochtenden in april bij Grand cafe Truf. Een kleurrijke smeltkroes waarbij grenzen verdwenen en taalbarrières geslecht werden. Geen lezing, niet passief zitten, maar een actieve ontmoeting waar nieuwkomers en Nederlanders samenkomen.  In het najaar volgen er nieuwe ontmoetingen.

 

Artikel in WWK: kunst biedt kansen

Mooi artikel over hoe het maken van de voorstelling Ed van Hoorn Fuckthesystem doorwerkt. Zohor, Rozita&Ali, Zakarea, Abdoulaziz, Ayat spreken in het artikel over wat het meedoen aan de voorstelling voor hen heeft betekend.