Wat we doen

Stichting op Roet ontwikkelt kunst & theaterprojecten waarbij immateriële erfgoed de inspiratiebron is. Het gaat ons daarbij om een levende verbinding te maken tussen materieel erfgoed (gebouwen, voorwerpen, etc.), immaterieel erfgoed (verhalen, gebruiken, rituelen, etc.) en het heden en de toekomst.