Het projectteam

Het projectteam van stichting Op Roet

Het projectteam van stichting Op Roet bestaat uit gemotiveerde en professionele krachten. Het drietal bestaat uit: Lyda Tijsen (regisseur), Christine Ravenhorst (zakelijk leider) en Ingrid Docter (artistiek leider). Zij zijn werkzaam op verschillende niveaus binnen de culturele sec-tor en gezamenlijk beschikken zij over een breed landelijk netwerk en veel culturele bagage. Aan de basis staat hun gemeenschappelijke fascinatie voor de verbinding tussen materieel-en immaterieel erfgoed dat een actuele betekenis genereert voor de directe leefomgeving.
De stichting heeft als standplaats Hoorn en heeft een brede aandacht voor alles wat in de gemeenschap aan de orde is. Sinds 2017 is er specifieke aandacht voor de veelal verborgen plaats van nieuwkomers in de gemeenschappen in WestFriesland. En de grote betekenis die de inzet van kunst & cultuur kan geven aan de sociale integratie van nieuwkomers, met het ontwikkelen van het locatieproject EdvanHoornFucktheSystem. Met dit locatieproject heeft Op Roet de 1ste Europese Amateo Award gewonnen, de voorstelling is gezien als een geslaagd voorbeeld van betekenisvolle cultuurparticipatie.

 

Ingrid Docter, artistiek leider Stichting Op Roet

Ingrid Docter – Artistiek leider

Ingrid Docter is nu al 8 jaar artistiek leider van Stichting Op Roet. Daarnaast werkt zij bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst als projectleider kunst en samenleving.

Daarnaast heeft zij haar sporen verdiend als artistiek leider bij diverse projecten waarbij de verbinding met de samenleving en de verhalen die daarin leven centraal staan. Twee jaar geleden won  Op Roet de eerste Europese Amateo Award voor de voorstelling Ed van Hoorn fuckthesystem.  

Ze is verantwoordelijk voor veel van de concepten (waaronder verhalenkamers) en theaterteksten van Op Roet. Meest recente werk: serie monologen in kader 40/45, Sperrgebiet, Friends to be.. Ed van Hoorn fuckthesystem, Op roet langs Soep, Schurken en andere Sores. 

Vorig jaar organiseerde zij naast haar werkzaamheden voor Op Roet in opdracht van de gemeente Hoorn  de WIJKKIJK: een laagdrempelig kwalitatief festival in Hoorn Noord en Venenlaankwartier met meer dan 300 deelnemers. En was zij vijf jaar lang artistiek leider van Herberg Hoorn. Een veelkoppig project rond de kerstperiode waarin ontmoetingen door inzet kunst en cultuur de leidraad was.

Mail Ingrid Docter op ingrid@op-roet.nl

 

Christine Ravenhorst, zakelijk leider Stichting Op Roet

Christine Ravenhorst – Zakelijk leider

 

Als zelfstandig ondernemer heeft zij een bureau voor management in de culturele sector. Dit betreft zowel korte, als langlopende projecten. Ze is begonnen als zakelijk leider bij Muziektheater Hollands Diep in Dordrecht. Projectleider culturele diversiteit voor 4 theaters in de provincie Utrecht. Kwartiermaker voor het Bijlmer Parktheater. Festivalleider van het community art festival De Rode Loper in Amsterdam Oost. En nu projectleider van het project Leefbaarheid en Cultuur in Noord-Brabant.  Haar specialisatie en betrokkenheid richten zich op veranderingsmanagement en cultureel ondernemerschap. Inhoudelijk heeft ze een fascinatie voor cultureel religieus erfgoed.

>
Mail Christine Ravenhort op christine@op-roet.nl

 

Lyda Tijsen Hoorn, theatermaker/regisseur Stichting Op Roet

Lyda Tijsen – Theatermaker/regisseur

Lyda Tijsen volgde de studie Theater & Drama aan de HKU, waarbij ze interesse kreeg voor het locatietheater. Zij maakt sinds 1990 interdisciplinaire voorstellingen op binnen- en buitenlocaties en specialiseerde zich in de jaren ‘90 onder de vlag van theatergroep Het Gezelschap op het gebied van locatietheater en initieerde tal van succesvolle producties. Middels interactieve locatieprojecten geeft zij vorm aan haar fascinatie voor een veranderende tijd- en mensbeeld in de stad en op het platteland. Door voorstellingen te ontwikkelen waar i.s.m. een lokale gemeenschap, de tijd even wordt ‘opgeschud of gevangen’. Met als hoogtepunten o.a.: het muziektheaterproject ‘Jan Pieterszoon Coen’, waarmee de jaarlijkse Cultuurprijs van de gemeente Hoorn werd gewonnen. De locatietrilogie Verkassen, welke ging over de transformatie van fruittelerscultuur naar nieuwbouwwijk Bangert Oosterpolder, in de programmering van het Noord-Hollands reizend theaterfestival Karavaan. En tot slot de regie v/h locatieproject EdvanHoornFucktheSystem met het winnen van de Europese AmateoAward en het Artist in residence theaterproject in Ljubljana.

 Naast theatermaker was zij 6 jaar werkzaam als adviseur cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs in WestFriesland. Vanaf 2012 ontwikkelt zij zich verder als theatermaker in het projectteam Op Roet met locatietheaterroutes en Verhalenkamers.

Mail Lyda Tijsen op lyda@op-roet.nl

>
Mail Lyda Tijsen op lyda@op-roet.nl