Friends To Be… blijft actueel

Veel scholen in het voortgezet onderwijs hebben de voorstelling Friends to be… reeds in huis gehaald. En ook voor het jaar 2021 blijft de voorstelling beschikbaar. De voorstelling wordt daarbij geheel corona-proef aangeboden. Friends to be… blijft een zeer persoonlijk én actuele voorstelling waarin de ontmoeting tussen een Westerling en een Arabier centraal staat. Kunnen zij vrienden worden? Met vlot spel en de nodige humor komen belangrijke thema’s voorbij. Zeker ook het nagesprek wordt door de leerlingen gewaardeerd. Een mooie start voor een vraaggesprek waarbij begrippen als respect, elkaar zien en waarderen de leidraad vormen.


Voor meer informatie en/of het boeken van schoolvoorstelling verwijzen we graag door naar: Impresariaat Uit De Kunst: info@iudk.nl www.iudk.nl 030-7115105.