Slag op de Zuiderzee 2023: Jan Schouten

Jan Schouten, broer van Willem Schouten, kent u hem? Jan en Willem reisden samen over de wereldzeeën. In opdracht van Isaac Lemaire waren zij op zoek naar een nieuwe vaarroute naar Oost Indië. Willem kreeg een straat: de Schoutenstraat. En Jan? Misschien kan hij dat het best zelf vertellen.

Spel: Leo Harlaar & Mirea Harlaar
Tekst: Ingrid Docter
Regie: Lyda Tijsen

Op 14 & 15 oktober te zien in het WFM.

Zie voor tijden:https://slagopdezuiderzee.nl/activiteiten/

Voorstellingen

Er zijn geen voorstellingen gepland